Co je UX a jaké jsou jeho důsledky?

Co je UX a jaké jsou jeho důsledky?

UX neboli User eXperience

se zaměřuje na různé aspekty chování uživatele v našem případě na webových stránkách.
Termín se dá volně přeložit jako uživatelská zkušenost nebo prožitek, tedy to, co uživatel prožívá při kontaktu s vaším webem.

Samotné UX vychází ze skutečného porozumění cílových uživatelů, na což by se mělo přihlížet při tvorbě každé webové stránky.
Díky této optimalizaci je pak vybudován určitý vztah zákazníka vůči vaší značce, které zákazník důvěřuje díky vaší vytvořené prezentaci. Snadno je přiveden k dosažení naplánovaného prožitku a následnému vybudování konverze. 

UX optimalizací lze dosáhnout vybudování kladného vztahu s koncovým uživatelem a  správnému pochopení vašeho produktu. Je zapotřebí poznat jeho potřeby a zásady chování. V podstatě to lze shrnot, že se jedná o to, jak vaši uživatelé věci chápou.

Proč dělat UX optimalizaci při tvorbě webových stránek?

  • Lepší působení vaší značky na zákazníka
  • Navýšení konverzí klidně i o stovky procent
  • Poznáte své zákazníky a získané informace můžete využít i mimo webové stránky
  • Zlepší se návratnost vašich kampaní
  • Sníží se míra opouštění stránky
  • Často má optimalizace vliv i na pozice ve vyhledávačích

Další články